1.3. Developerzy AquaPi

AquaPi składa się ze sprzętu i z oprogramowania. Za poszczególne elementy odpowiadają poniższe osoby: