1.4. Prawa autorskie

Sterownik (sprzęt jak i oprogramowanie) dostępne jest na licencji GNU GPL w wersji 2.0. Pełen tekst licencji można znaleźć tutaj, a skrócone objaśnienie tutaj.

To jest wolne oprogramowanie; możesz je dystrybuować oraz zmieniać zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; w wersji 2 tej licencji. To oprogramowanie rozpowszechniane jest z nadzieją, że będzie użyteczne, ale bez żadnej gwarancji; bez żadnej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.