Komputer akwariowy AquaPi


Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. O AquaPi
1.2. O tym podręczniku
1.3. Developerzy AquaPi
1.4. Prawa autorskie
1.5. Pozostałe informacje
1.5.1. Kontakt
1.5.2. Najnowsza wersja
2. Instalacja AquaPi
2.1. Instalacja "szybka"
2.2. Instalacja standardowa
2.2.1. Ściągnij i zainstaluj najnowszą wersję rapsbiana.
2.2.2. Uruchom Raspberry Pi.
2.2.3. Zaktualizuj system, i wejdź do menu konfiguracji.
2.2.4. Zainstaluj niezbędne pakiety.
2.2.5. Ściągnij pliki AquaPi.
2.2.6. Skonfiguruj bazę danych
2.2.7. Zainstaluj demona
2.2.8. Dodaj skrypty do RC
2.2.9. Stwórz plik aquapi.ini
2.2.10. Skopiuj pliki z WebUI
2.2.11. Konfiguracja Lighttpd
2.2.12. Dokonaj końcowej konfiguracji
3. Konfiguracja AquaPi
3.1. Opis pliku aquapi.ini
4. Warstwa sprzętowa
4.1. Sprzęt współpracujący z AquaPi
4.2. Czujniki temperatury
4.2.1. DS18B20
4.3. Elementy wykonawcze (wyjścia)
4.3.1. Dodawanie pinu GPIO jako wyjścia
4.4. Sondy pomiarowe
4.4.1. Pomiar pH
4.5. Extendery I/O
4.5.1. PCF8574
4.5.2. PCA9685
4.6. Sprzęt dedykowany do AquaPi
4.6.1. Elektronika do wersji 1.0
4.6.2. Elektronika do wersji 2.0
5. Dla developerów
5.1. Baza danych
5.2. Demon
5.3. Urządzenia I2C

Spis rysunków

2.1. Win32 Disk Imager
2.2. Ekran raspi-config
2.3. Konfiguracja urządzeń
2.4. Pierwsze uruchomienie WebUi
4.1. Pinologia Raspberry Pi
4.2. Położenie pinów na RPI
4.3. DS18B20
4.4. Wodoodporny DS18B20
4.5. Pinologia DS18B20
4.6. Podpięcie DS18B20 do Raspberry Pi
4.7. Dodawanie czujnika DS18B20
4.8. Konfigurowanie pinu GPIO jako wyjście
4.9. Karta z 8 przekaźnikami
4.10. Karta z 1 przekaźnikiem
4.11. Przykład użycia karty przekaźników
4.12. Podłączenie przekaźnika do RPI
4.13. Karta z 4 przekaźnikami SSR
4.14. Przykład użycia karty przekaźników SSR
4.15. Triak
4.16. Podłączenie triaka do RPI
4.17. Tranzystor
4.18. Połączenie IRF520 do RPI
4.19. Miniph
4.20. Połączenie Miniph do RPI
4.21. Dodawanie Miniph do AquaPi
4.22. ADS1115 w postaci kitu
4.23. Przykładowy mostek pH
4.24. Dodawanie wybranego kanału ADS1115 do AquaPi
4.25. PCF8574 jako kit
4.26. Podłączenie PCF8574 do RPI
4.27. Dodawanie portu z expandera do AquaPi
4.28. PCA9685 jako kit
4.29. Dodawanie portu z expandera do AquaPi
4.30. Płyta główna elektorniki do wersji 1.0
4.31. Zmontowana i podłączona do RPI elektronika do wersji 1.0
4.32. Kompletna listwa zasilająca
4.33. Płyta główna elektorniki do wersji 2.0
4.34. Zmontowana i podłączona do RPI elektronika do wersji 2.0
4.35. Zmontowana płytka PWM w obudowie Kradex Z6
4.36. Schemat podłączenia pinów we wtyku RJ12
4.37. Typowa podłączenie złącza na płycie
4.38. Położenie sygnałów we wtyczce

Spis tabel

3.1. Sekcja [database]
3.2. Sekcja [webui]
3.3. Sekcja [daemon]
5.1. Spis tabel
5.2. Tabela interfaces
5.3. Tabela logs
5.4. Tabela settings
5.5. Tabela stats
5.6. Tabela timers
5.7. Tabela units
5.8. Spis obsługiwanych podzespołów na I2C wraz z rezerwacją adresów