Rozdział 1. Wprowadzenie

Spis treści

1.1. O AquaPi
1.2. O tym podręczniku
1.3. Developerzy AquaPi
1.4. Prawa autorskie
1.5. Pozostałe informacje
1.5.1. Kontakt
1.5.2. Najnowsza wersja

1.1. O AquaPi

Sterownik akwariowy AquaPi umożliwia sterowanie i kontrolowanie podstawowych parametrów w akwarium. Jest opartym o Raspberry Pi rozwiązaniem, na które składa się sprzęt i oprogramowanie sterujące. Całość projektu oparta jest o licencję GPL. Cele, które miał sterownik realizować, to:

 • Sterowanie oświetleniem

 • Sterowanie ogrzewaniem (nastawy temperatury dziennej, nocnej oraz histerezy)

 • Sterowanie chłodzeniem (nastawy temperatury załączania oraz histerezy)

 • Zaawansowane statystyki oraz logi systemowe

 • Możliwość zapisu statystyki temperatur z wielu czujników

 • Sterowanie przez przeglądarkę

 • Sterowanie wyjściami uniwersalnymi z dokładnością do 1 sec (sterownik obsługuje niezależnie do 20 wyjść), a co za tym idzie:

  • Sterowanie dodatkowym oświetleniem (w tym nocnym)

  • Obsługa automatycznych karmników

  • Obsługa dozowników nawozów

  • Sterowanie elektrozaworami - nawożenie CO2

  • I inne...

 • Współpraca oprogramowania z różnym sprzętem, w tym:

  • Elektronika w wersji 0.1 - prosta płytka, bez elementów SMD z minimum elementów

  • Elektronika w wersji 2.0 - nieco bardziej skomplikowane rozwiązanie niż powyższe, budowane modułowo, z większymi możliwościami

  • Karta przekaźników RelayBoard - komercyjna karta podłączana do sterownika przez USB

I powyższe zostały zrealizowane. Najbliższe plany rozwojowe zakładają:

 • Dodanie wyjść PWM

 • Dodanie pomiaru pH i obsługa nawożenia CO2 na podstawie tego pomiaru

 • Strumieniowanie wideo z kamerki do przeglądarki (podgląd akwarium na żywo)

 • Komunikaty głosowe (np. o awarii)