Rozdział 2. Instalacja AquaPi

Spis treści

2.1. Instalacja "szybka"
2.2. Instalacja standardowa
2.2.1. Ściągnij i zainstaluj najnowszą wersję rapsbiana.
2.2.2. Uruchom Raspberry Pi.
2.2.3. Zaktualizuj system, i wejdź do menu konfiguracji.
2.2.4. Zainstaluj niezbędne pakiety.
2.2.5. Ściągnij pliki AquaPi.
2.2.6. Skonfiguruj bazę danych
2.2.7. Zainstaluj demona
2.2.8. Dodaj skrypty do RC
2.2.9. Stwórz plik aquapi.ini
2.2.10. Skopiuj pliki z WebUI
2.2.11. Konfiguracja Lighttpd
2.2.12. Dokonaj końcowej konfiguracji

2.1. Instalacja "szybka"

Na stronie projektu znajdziesz gotowy do wgrania na kartę obraz systemu wraz z zainstalowanym AquaPi. Obraz ten zawiera czystą instalację, taką samą jak opisaną w sekcji "instalacja standardowa", za wyjątkiem jednego dodatku - w obrazie tym włączona jest obsługa SSH, zatem do malinki można logować się zdalnie.

Obraz można nagrać na kartę na kilka sposobów, poniższy sposób pokazuje jak nagrać obraz za pomocą programu Win32 Disk Imager.

Rysunek 2.1. Win32 Disk Imager

Win32 Disk Imager

Aby nagrać obraz na kartę, należy:

  1. Ściągnąć obraz karty ze strony

  2. Rozpakować obraz

  3. Uruchomić Win32 Disk Imager

  4. Wybrać Plik Obrazu

  5. Wybrać Urządzenie

  6. Kliknąć Zapisz i zaakceptować dalsze ostrzeżenia

  7. Po zapisaniu obrazu, przełożyć kartę do Raspberry Pi

  8. Uruchomić Raspberry, i poczekać aż zakończy się uruchamiać

  9. Uruchomić przeglądarkę WWW i jako adres strony podać adres IP Raspberry Pi