2.2. Instalacja standardowa

2.2.1. Ściągnij i zainstaluj najnowszą wersję rapsbiana.

Na potrzebę tego poradnika założono, że użytkownik zainstaluje Raspbian Buster Lite. Kroki instalacji zostały przetestowane na wersji Raspbiana z dnia 2020-02-13.

[Podpowiedź]Podpowiedź

Instrukcję instalacji Raspbiana znajdziesz na stronie poświęconej Raspbery Pi.

2.2.2. Uruchom Raspberry Pi.

Pierwsze uruchomienie trochę potrwa. Zadbaj o to, aby na tym etapie do RPI był podpięty monitor oraz klawiatura. Będzie potrzebna w trakcie instalacji. Po uruchomieniu, zaloguj się do RPI. Standardowy użytkownik to pi, a hasło to raspberry. Po zalogowaniu powinieneś zobaczyć znak zachęty:

pi@raspberrypi:~ $ 

2.2.3. Zaktualizuj system, i wejdź do menu konfiguracji.

Wykonaj poniższe komendy:

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update 
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade 
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config 

Po wykonaniu ostatniej komendy, zobaczysz menu konfiguracji Raspberry Pi, gdzie możesz ustawić podstawowe opcje konfiguracyjne.

Rysunek 2.2. Ekran raspi-config

Ekran raspi-config

W raspi config wybierz opcję numer 5 Interfacing Options, a w kolejnym menu włącz P5 I2C, oraz P7 1-Wire.

Rysunek 2.3. Konfiguracja urządzeń

Konfiguracja urządzeń

Po aktywacji tych opcji, config zapyta o reset. Zresetuj RPI.

2.2.4. Zainstaluj niezbędne pakiety.

Aby zainstalować AquaPi niezbędne będzie zainstalowanie kilku dodatkowych pakietów. Użyj komend poniżej, aby je zainstalować.

pi@raspberrypi:~# sudo apt install git 
pi@raspberrypi:~# sudo apt install wiringpi 
pi@raspberrypi:~# sudo apt install mariadb-server 
pi@raspberrypi:~# sudo apt install libmariadb-dev-compat 
pi@raspberrypi:~# sudo apt install libxml2-dev 
pi@raspberrypi:~# sudo apt install lighttpd 
pi@raspberrypi:~# sudo apt install php-cgi php-mysql php-xml
pi@raspberrypi:~# sudo apt install mailutils 

2.2.5. Ściągnij pliki AquaPi.

Pliki AquaPi najlepiej ściągnąć bezpośrednio z repozytorium GitHub:

pi@raspberrypi:~# cd /usr/local/src
pi@raspberrypi:/usr/local/src $ sudo git clone https://github.com/lexx-polarnet-pl/AquaPi.git

Teraz pobrałeś wszystkie pliki projektu.

[Ostrzeżenie]Uwaga

Wersja, którą pobrałeś z GitHub może nie działać stabilnie, lub nawet wcale.

2.2.6. Skonfiguruj bazę danych

Wejdź w mysql monitor:

pi@raspberrypi:/usr/local/src $ sudo mysql -u root 
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

Utwórz użytkownika, bazę i tabele:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `aquapi`; 
MariaDB [(none)]> ALTER DATABASE `aquapi` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci; 
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'aquapi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'aquapi'; 
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON `aquapi`.* TO 'aquapi'@'localhost'; 
MariaDB [(none)]> USE aquapi;

a potem utwórz tabele najlepiej posiłkując się plikiem Software/aquapi.sql

MariaDB [(aquapi)]> SOURCE AquaPi/Software/aquapi.sql
MariaDB [(aquapi)]> QUIT

2.2.7. Zainstaluj demona

Wejdź do katalogu daemon i odpal make. Po kompilacji demona możesz uruchomić przez ./aquapi, jednak lepiej robić to z RC.

pi@raspberrypi:/usr/local/src $ cd AquaPi/Software/daemon 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software/daemon $ sudo make 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software/daemon $ sudo mkdir /usr/local/aquapi/
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software/daemon $ sudo cp aquapi /usr/local/aquapi/

2.2.8. Dodaj skrypty do RC

Żeby demon uruchamiał się automatycznie, należy skopiować aquapi.rc do /etc/init.d/ a następnie uruchomić update-rc.d aquapi.rc defaults

pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software/daemon $ cd .. 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo cp aquapi.rc /etc/init.d/ 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo chmod +x /etc/init.d/aquapi.rc
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo update-rc.d aquapi.rc defaults

2.2.9. Stwórz plik aquapi.ini

Najprościej skopiować przykładowy plik zawarty w pakiecie do katalogu /etc i dokonać edycji:

pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo cp aquapi.ini /etc/ 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo nano /etc/aquapi.ini

2.2.10. Skopiuj pliki z WebUI

Teraz skopiuj pliki zawierające WebUI do katalogu /var/www/

pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo cp -r WebUi/* /var/www/html/ 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo chmod 775 -R /var/www/html/ 
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo mkdir /var/www/html/smarty/templates_c/
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo chmod 777 /var/www/html/smarty/templates_c/

2.2.11. Konfiguracja Lighttpd

Teraz należy włączyć obsługę php w lightttpd

pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo lighttpd-enable-mod fastcgi
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo lighttpd-enable-mod fastcgi-php	
pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo service lighttpd force-reload

2.2.12. Dokonaj końcowej konfiguracji

Uruchom WebUI, przechodząc przeglądarką na Twoje Pi. To dokończy konfigurację, i będziesz mógł uruchomić daemona. Najpierw sprawdź, pod jakim adresem w sieci jest widoczna twoja malinka:

pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ hostname -I
192.168.100.120

Teraz wejdź przeglądarką na adres który wcześniej Ci się wyświetlił:

Rysunek 2.4. Pierwsze uruchomienie WebUi

Pierwsze uruchomienie WebUi

Na koniec uruchom daemona:

pi@raspberrypi:/usr/local/src/AquaPi/Software $ sudo /etc/init.d/aquapi.rc start

Gratulacje! Twoje AquaPi powinno już działać :)