Zdjęcia i zrzuty ekranu

Wszystkie

Oprogramowanie 1.0

Oprogramowanie 2.0

Elektronika wersji 1.0

Elektronika wersji 2.0

Listwy zasilające

Prototypy elektroniki