4.4. Sondy pomiarowe

4.4.1. Pomiar pH

4.4.1.1. Sparky's Widgets Miniph

Mostek pomiarowy oferujący 12 bitową dokładność przetwornika ADC, podłączany do RPI za pomocą magistrali I2C. Łatwy w użyciu, jednak obecnie trudny do zdobycia. Mostek ten jest dostępny jako Open Source, a jego pliki znajdziesz w GitHub.

Rysunek 4.19. Miniph

Miniph

Podłączenie Miniph do RPI jest proste. Potrzebujemy 4 przewodów, podpinamy zasilanie (+5V), masę (GND), a następnie 2 przewody szyny I2C - SDA do pinu GPIO 2 oraz SCL do pinu GPIO 3.

Rysunek 4.20. Połączenie Miniph do RPI

Połączenie Miniph do RPI

Miniph było produkowane z adresem domyślnym ustawionym na 0x4D. AquaPi szuka Miniph właśnie pod tym adresem. Jeśli wszystko podłączyłeś poprawnie, to mostek powinien być wykryty automatycznie.

Aby dodać Miniph do AquaPi, wejdź w menu Wejścia i wyjścia, a następnie w oknie Dodaj nowe wejście lub wyjście wybierz mostek Miniph, nadaj mu opis, wybierz kolor do wykresu i ikonkę urządzenia.

Rysunek 4.21. Dodawanie Miniph do AquaPi

Dodawanie Miniph do AquaPi

Po skonfigurowaniu mostka pomiarowego kliknij Zapisz aby miniph mogło być używane w systemie. Wejście powinno być teraz widoczne na dashboard, gdzie możesz odczytać z niego dane.

[Podpowiedź]Podpowiedź

Do czasu kalibracji sondy pH, wyniki z miniph będą pokazywane w mV, a nie jako pH.

4.4.1.2. Inne mostki pH

AquaPi obsługuje przetwornik analogowo-cyfrowy ADS1115, który umożliwia pomiary analogowych wartości z 16 bitową dokładnością. Układ ADS1115 posiada 4 kanały pomiarowe, a AquaPi umożliwia podpięcie w sumie 4 przetworników, co w sumie daje 16 kanałów pomiarowych. Przetwornik do Raspberry Pi podpinamy za pomocą I2C.

Rysunek 4.22. ADS1115 w postaci kitu

ADS1115 w postaci kitu

Po podłączeniu tego przetwornika, staje się możliwe podpięcie do niego mostków pomiarowych pH, które w zależności od zmierzonego pH, na wyjściu podają napięcie z zakresu (0;+5V).

Rysunek 4.23. Przykładowy mostek pH

Przykładowy mostek pH

Po połączeniu przetwornika ADS1115 zyskujemy dostęp do sporej liczby mostków pomiarowych pH, z których potem możemy korzystać.

Aby dodać kanał wejściowy przetwornika ADS1115 do AquaPi, wejdź w menu Wejścia i wyjścia, a następnie w oknie Dodaj nowe wejście lub wyjście wybierz odpowiedni kanał przetwornika ADS1115, nadaj mu opis, wybierz kolor do wykresu i ikonkę urządzenia.

Rysunek 4.24. Dodawanie wybranego kanału ADS1115 do AquaPi

Dodawanie wybranego kanału ADS1115 do AquaPi

Po skonfigurowaniu kanału pomiarowego kliknij Zapisz aby przetwornik mógł być używany w systemie. Wejście powinno być teraz widoczne na dashboard, gdzie możesz odczytać z niego dane.

[Podpowiedź]Podpowiedź

Do czasu kalibracji sondy pH, wyniki z ADS1115 będą pokazywane w postaci watości odczytanych bezpośrednio z przetwornika, a nie jako pH.