Rozdział 3. Konfiguracja AquaPi

Spis treści

3.1. Opis pliku aquapi.ini

AquaPi które zainstalowałeś korzysta z ustawień zawartych w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest plik aquapi.ini, a drugim baza danych. Dalej znajdziesz informację odnośnie obu tych miejsc, razem z dokładnym opisem dotyczącym wszystkich parametrów.

3.1. Opis pliku aquapi.ini

Plik aquapi.ini znajduje się w katalogu /etc/ i zawiera podstawowe parametry które umożliwiają pracę AquaPi. Kompletny zestaw opcji jest pokazany poniżej:

[database]
host = localhost
user = aquapi
password = aquapi
database = aquapi

[webui]
security = none
login = aquapi
password = aquapi

[daemon]
temp_freq = 10
stat_freq = 600
dontfork = 0
devel_freq = 300
dummy_temp_sensor = 23.5

Tabela 3.1. Sekcja [database]

ParametrOpis
hostAdres hosta zawierającego uruchomiony serwer MySql. Poza nielicznymi przypadkami, zazwyczaj będzie to localhost
userNazwa użytkownika którego ma użyć program przy łączeniu się z serwerem baz danych
passwordHasło użytkownika którego ma użyć program przy łączeniu się z serwerem baz danych
databaseNazwa bazy danych w której są przechowywane dane programu

Tabela 3.2. Sekcja [webui]

ParametrOpis
securityPoziom dostępu do WebUi. Możliwe to none (brak autoryzacji), setup (hasło wymagane do zmiany ustawień) oraz all (autoryzacja przy wszystkim)
loginNazwa użytkownika wymagana przy logowaniu do WebUi
passwordHasło wymagane przy logowaniu do WebUi

Tabela 3.3. Sekcja [daemon]

ParametrOpis
temp_freqCo ile sekund kontrolować temperaturę, i decydować o włączaniu/wyłączaniu grzania i chłodzenia
stat_freqCo ile sekund zapisywać informację o aktualnych temperaturach w bazie
dontforkOpcja dla developerów. Ustawienie 1 spowoduje że demon nie wykona fork, i będzie nieco bardziej gadatliwy niż zwykle
dummy_temp_sensorOpcja dla developerów. Przy ustawieniu sensora temperatury na "dummy", mówi jaką temperaturę ma zwracać ten sensor
devel_freqOpcja dla developerów. W połączeniu z dontfork mówi co ile sekund demon ma pokazywać aktualne parametry

[Ostrzeżenie]Uwaga

Poza sekcją [daemon] wszystkie pozostałe parametry mają pustą wartość domyślną. Brak pliku aquapi.ini lub brak danych w tym pliku spowodują że aplikacja nie będzie działać.